องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.koodchumsang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานการติดตามแผน
ควบคุมภายใน
คู่มือสำหรับประชาชน

[ คลิกเพื่อขยายใหญ่ขึ้น ]


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 6 คน
เมื่อวาน 8 คน
อาทิตย์นี้ 29 คน
เดือนนี้ 178 คน
ปีนี้ 1253 คน
ทั้งหมด 4472 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (10.11.2014)
  งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก
       อบต.กุดชุมแสงเข้าร่วมต้อนรับท่านพลเอกยศนันท์. หร่ายเจริญ ผอ.สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ณ ศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกะมังฯ บ.หนองหอย
 
  งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกอง...
  ภาพกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์อบต.กดชุ...
  งานกิจกรรมโครงการกีฬาอบต.กุดชุมแสงต้านภัยยาเสพติด
  โครงการวันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษ...
  โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก...
  โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใหม่และท...
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเ...
  โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มผลผลิ...
  โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักภาพในการเพิ่มผลผลิต...
  ยินดีต้อนรับอบต.ตำบลยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯคะที่ม...
 
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.