องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


  โครงการรณรงค์ส่งเสริมไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร...
       โครงการรณรงค์ส่งเสริมไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ณ แปลงสาธิตบ.นาคานหัก (บริเวณตลาดนัดแตงไทย)
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
       รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต. กุดชุมแสงคะ
  ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2561
       ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2561 ที่วัดป่าสุริยวงศ์ บ.กุดชุมแสง
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
... [ 31 ธ.ค. 2561 ]
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

[ คลิกเพื่อขยายใหญ่ขึ้น ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555