องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


  งานฉลองประกอบพิธีทำบุญปักหมายเขตและผูกพัทธสีมาฝังล...
       ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดงานฉลองประกอบพิธีทำบุญปักหมายเข...
  โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางสิชาการเด็กและครูศูนย์พ...
       โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางสิชาการเด็กและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.กุดชุมแสง ในวันที่ 30 มีค.60
  ภาพกิจกรรมสัปดาห์แตงไทยผลไม้หนองบัวแดง ตลาดน้ดชุมช...
       ภาพกิจกรรมสัปดาห์แตงไทยผลไม้หนองบัวแดง ตลาดน้ดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ในวันที่ 27-31 มีนาคม 25...
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
[ คลิกเพื่อขยายใหญ่ขึ้น ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555