วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างงานถมดินที่สาธารณะ บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างขุดลอกลำห้วยหนององค์ บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง