องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.คลองชุมแสง หมู่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]1
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร บ.นาคานหัก ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]1
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.หนองลุมพุก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]1
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายดินทดน้ำลำห้วยขอนแก่น บ.หนองชุมแสง ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2561 ]1
345 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายดินทดน้ำลำห้วยขอนแก่น(ตอนบน) บ.หนองชุมแสง ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2561 ]1
346 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายดินลำห้วยทราย(ตอนกลาง) บ.นาอุดม ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2561 ]1
347 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายดินทดน้ำลำห้วยขอนแก่น (ตอนบน) บ.หนองชุมแสง ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2561 ]1
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ชุมชนพัฒนา ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2561 ]1
349 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ชุมชนพัฒนา ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2561 ]1
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ใหม่นาดี ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2561 ]1
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.กุดชุมแสง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2561 ]1
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาสมบรูณ์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2561 ]1
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาสมบูรณ์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2561 ]1
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่งใหญ่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2561 ]1
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการจัดทำ/แก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(2561-2564)และส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]1
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดทำ/แก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)และส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]1
357 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2560 ]1
358 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลอกผ้าคลุมเก้าอี้บุนวม จำนวน 40 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2560 ]1
359 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2560 ]1
360 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2560 ]1
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20