องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับส่ง ประชาชนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2560 ]182
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อต้นดาวเรือง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2560 ]179
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2560 ]172
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2560 ]167
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2560 ]178
346 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก ศูนย์วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]175
347 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก ศูนย์วัดป่าสุริยวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]173
348 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก ศูนย์วัดศาลาวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]178
349 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานธุุรการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]183
350 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]174
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานธุรการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]183
352 บันทึกการประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา [ 2 ต.ค. 2560 ]182
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ [ 2 ต.ค. 2560 ]191
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]179
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]177
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]169
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]173
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 8407 [ 2 ต.ค. 2560 ]178
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18