องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. โดยการผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 บ.ใหม่นาดี หนองหอยเหนือ [ 21 ธ.ค. 2560 ]1
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มและวัสดุอุปกรณ์สำหรับบริการประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2560 ]1
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2560 ]1
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงรับรองประชุมสภา อบต.กุดชุมแสง จำนวน 2 รายการ [ 13 ธ.ค. 2560 ]1
365 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2560 ]1
366 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 82-1149 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2560 ]1
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2560 ]1
368 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2560 ]1
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]1
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลอกผ้าคลุมเก้าอี้บุนวม จำนวน 40 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2560 ]1
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2560 ]1
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2560 ]1
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2560 ]2
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณและศูนย์สาขาวัดบ้านหนองลุมพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2560 ]1
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัยภูมิพิทักษ์ผ่าเกิ้งและศูนย์สาขาบ้านนาทุ่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2560 ]1
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2560 ]1
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2560 ]2
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับร.ร.ในพื้นที่ต.กุดชุมแสงจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2560 ]1
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2560 ]1
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงรับรองประชุมสภา อบต.กุดชุมแสง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2560 ]1
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20