องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 410 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]2
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลอกผ้าคลุมเก้าอี้บุนวม จำนวน 40 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2560 ]4
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2560 ]2
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2560 ]3
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2560 ]2
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณและศูนย์สาขาวัดบ้านหนองลุมพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2560 ]2
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัยภูมิพิทักษ์ผ่าเกิ้งและศูนย์สาขาบ้านนาทุ่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2560 ]3
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2560 ]2
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2560 ]2
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับร.ร.ในพื้นที่ต.กุดชุมแสงจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2560 ]2
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2560 ]3
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงรับรองประชุมสภา อบต.กุดชุมแสง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2560 ]3
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับส่ง ประชาชนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2560 ]2
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อต้นดาวเรือง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2560 ]2
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2560 ]2
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2560 ]2
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2560 ]2
398 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก ศูนย์วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]3
399 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก ศูนย์วัดป่าสุริยวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]2
400 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก ศูนย์วัดศาลาวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]2
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21