องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 3 ธ.ค. 2562 ]41
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 27 พ.ย. 2562 ]38
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 13 พ.ย. 2562 ]41
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 13 พ.ย. 2562 ]41
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งสถานที่เวที โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 8 พ.ย. 2562 ]46
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โครงการประเพณีวันลอยกระทง [ 8 พ.ย. 2562 ]54
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างป้าย โครงการประเพณีวันลอยกระทง [ 7 พ.ย. 2562 ]45
88 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างสายสระพายนางนพมาศ โครงการประเพณีวันลอยกระทง [ 7 พ.ย. 2562 ]52
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง [ 5 พ.ย. 2562 ]54
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านโชคอำนวย [ 31 ต.ค. 2562 ]15
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดทำต้นกระธูป โครงการประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]67
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งริ้วขบวนโครงการประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา [ 2 ต.ค. 2562 ]63
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2562 ]50
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2562 ]53
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 1 ต.ค. 2562 ]54
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 ต.ค. 2562 ]56
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 ต.ค. 2562 ]53
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงาานรักษาการเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 1 ต.ค. 2562 ]49
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 20 ก.ย. 2562 ]56
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 9 ก.ย. 2562 ]56
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18