องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป (การทำไม้กวาดทางมะพร้าวจากขวดพลาสติก)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ระหว่างวันที่ 9-10 กย.63


2020-11-24
2020-11-02
2020-10-13
2020-10-01
2020-09-24
2020-09-11
2020-09-09
2020-08-19
2020-08-17
2020-08-14