องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
  งานฉลองประกอบพิธีทำบุญปักหมายเขตและผูกพัทธสีมาฝังล...[วันที่ 2017-03-31][ผู้อ่าน 1584]
 
  โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางสิชาการเด็กและครูศูนย์พ...[วันที่ 2017-03-30][ผู้อ่าน 318]
 
  ภาพกิจกรรมสัปดาห์แตงไทยผลไม้หนองบัวแดง ตลาดน้ดชุมช...[วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 511]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่ม...[วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 548]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.กุดชุมแสงจัดโครงการส่ง...[วันที่ 2017-03-23][ผู้อ่าน 357]
 
  พิธีบวงสรวงที่บ้านสะพุงเหนือ เป็นงานบวงสรวล[วันที่ 2017-02-22][ผู้อ่าน 348]
 
  งานพิธีบวงสรวลฯอ่างกักเก็บน้ำวังสะพุง[วันที่ 2017-02-22][ผู้อ่าน 276]
 
  โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง(ชุมชนปลอดขยะ)ประจำปี 255...[วันที่ 2017-02-20][ผู้อ่าน 399]
 
  อบต.กุดชุมแสงร่วมมอบเวินสงเคราะห์ ณ บ้านผู้ได้รับค...[วันที่ 2016-12-14][ผู้อ่าน 311]
 
  งานกีฬาอบต.สัมพันธ์ ชาวองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเ...[วันที่ 2016-12-09][ผู้อ่าน 371]
 
  โครงการศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมัง [วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 262]
 
  พิธีถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช 23 ตค.59 [วันที่ 2016-10-23][ผู้อ่าน 218]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6