องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
  งานฉลองประกอบพิธีทำบุญปักหมายเขตและผูกพัทธสีมาฝังล...[วันที่ 2017-03-31][ผู้อ่าน 1532]
 
  โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางสิชาการเด็กและครูศูนย์พ...[วันที่ 2017-03-30][ผู้อ่าน 276]
 
  ภาพกิจกรรมสัปดาห์แตงไทยผลไม้หนองบัวแดง ตลาดน้ดชุมช...[วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 390]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่ม...[วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 452]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.กุดชุมแสงจัดโครงการส่ง...[วันที่ 2017-03-23][ผู้อ่าน 288]
 
  พิธีบวงสรวงที่บ้านสะพุงเหนือ เป็นงานบวงสรวล[วันที่ 2017-02-22][ผู้อ่าน 278]
 
  งานพิธีบวงสรวลฯอ่างกักเก็บน้ำวังสะพุง[วันที่ 2017-02-22][ผู้อ่าน 235]
 
  โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง(ชุมชนปลอดขยะ)ประจำปี 255...[วันที่ 2017-02-20][ผู้อ่าน 336]
 
  อบต.กุดชุมแสงร่วมมอบเวินสงเคราะห์ ณ บ้านผู้ได้รับค...[วันที่ 2016-12-14][ผู้อ่าน 265]
 
  งานกีฬาอบต.สัมพันธ์ ชาวองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเ...[วันที่ 2016-12-09][ผู้อ่าน 312]
 
  โครงการศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมัง [วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 240]
 
  พิธีถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช 23 ตค.59 [วันที่ 2016-10-23][ผู้อ่าน 197]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6