องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
  เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกต...[วันที่ 2018-02-06][ผู้อ่าน 150]
 
  โครงการรณรงค์ส่งเสริมไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร...[วันที่ 2018-01-25][ผู้อ่าน 170]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ[วันที่ 2018-01-13][ผู้อ่าน 142]
 
  ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2561[วันที่ 2018-01-12][ผู้อ่าน 103]
 
  ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลกุดชุมแสงเพื่อหารือ...[วันที่ 2018-01-12][ผู้อ่าน 98]
 
  อบต.กุดชุมแสงจัดทำหรือแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ...[วันที่ 2018-01-12][ผู้อ่าน 110]
 
  งานฉลองประกอบพิธีทำบุญปักหมายเขตและผูกพัทธสีมาฝังล...[วันที่ 2017-03-31][ผู้อ่าน 188]
 
  โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางสิชาการเด็กและครูศูนย์พ...[วันที่ 2017-03-30][ผู้อ่าน 187]
 
  ภาพกิจกรรมสัปดาห์แตงไทยผลไม้หนองบัวแดง ตลาดน้ดชุมช...[วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 263]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่ม...[วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 271]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.กุดชุมแสงจัดโครงการส่ง...[วันที่ 2017-03-23][ผู้อ่าน 196]
 
  พิธีบวงสรวงที่บ้านสะพุงเหนือ เป็นงานบวงสรวล[วันที่ 2017-02-22][ผู้อ่าน 190]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7