องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


  อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 24...
      
  จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบต.(ฺBIG DAY)
      
  เจ้าหน้าที่อบต.กุดชุมแสง ออกปฏิบัติการช่วยเหลือในก...
      

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555