องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 113 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มี.ค. 2565 ]35
2 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]41
3 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.พ. 2565 ]72
4 ประกาศ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ [ 14 ก.พ. 2565 ]36
5 คำแถลงนโยบาย ของ นายสุรัตน์ จันทราศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 11 ก.พ. 2565 ]62
6 ประกาศอำเภอหนองบัวแดง เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงครั้งแรก [ 31 ม.ค. 2565 ]63
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]80
8 นายพศิน พิริยะตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง กำหนดแนวทาง มาตรการ No Gift Policy เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ให้บุคลากรทุกคนงดรับ งดมอบ ข [ 19 ม.ค. 2565 ]66
9 ภาพกิจกรรม โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]57
10 ภาพกิจกรรมโครงการ คลองสวยน้ำใส ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]59
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 17 ธ.ค. 2564 ]25
12 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2564 ]18
13 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564(ภ.ด.ส.3) [ 25 พ.ย. 2564 ]87
14 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 11 พ.ย. 2564 ]84
15 ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ม.13 [ 29 ก.ย. 2564 ]80
16 ขอความร่วมมือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น civic education [ 5 ส.ค. 2564 ]82
17 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของจังหวัดชัยภูมิ [ 22 เม.ย. 2564 ]85
18 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]74
19 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2564 ]76
20 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]74
 
หน้า 1|2|3|4|5|6