องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) [ 4 ม.ค. 2566 ]0
2 ขอส่งงบทดลอง และงบรับ - รับจ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]1
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 2569 [ 26 ธ.ค. 2565 ]1
4 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิการยน / 15 พฤศจิกายน 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]24
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าสุริยวงศ์ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และถังขยะเปียกลดภาวะโลกร้อน [ 15 พ.ย. 2565 ]21
6 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]10
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]33
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ(ดับเพลิง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]30
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตรและงานอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]28
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]28
11 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]37
12 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]36
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]42
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 25655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]43
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซม(รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]41
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]39
17 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 2 ส.ค. 2565 ]52
18 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 2 ส.ค. 2565 ]53
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหอย หมู่ที่ 5 [ 8 ก.ค. 2565 ]76
20 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก [ 2 มิ.ย. 2565 ]88
21 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มี.ค. 2565 ]137
22 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]156
23 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.พ. 2565 ]180
24 ประกาศ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ [ 14 ก.พ. 2565 ]121
25 คำแถลงนโยบาย ของ นายสุรัตน์ จันทราศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 11 ก.พ. 2565 ]172
26 ประกาศอำเภอหนองบัวแดง เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงครั้งแรก [ 31 ม.ค. 2565 ]143
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]150
28 นายพศิน พิริยะตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง กำหนดแนวทาง มาตรการ No Gift Policy เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ให้บุคลากรทุกคนงดรับ งดมอบ ข [ 19 ม.ค. 2565 ]135
29 ภาพกิจกรรม โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]154
30 ภาพกิจกรรมโครงการ คลองสวยน้ำใส ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]130
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 17 ธ.ค. 2564 ]90
32 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2564 ]85
33 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564(ภ.ด.ส.3) [ 25 พ.ย. 2564 ]162
34 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 11 พ.ย. 2564 ]158
35 ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ม.13 [ 29 ก.ย. 2564 ]151
36 ขอความร่วมมือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น civic education [ 5 ส.ค. 2564 ]170
37 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของจังหวัดชัยภูมิ [ 22 เม.ย. 2564 ]184
38 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]157
39 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2564 ]190
40 บันทึกรายงานการประชุมประชาคมตำบล เรื่อง รับฟังความคิดเห็นประชาชนตามนโยบายสร้างพลังชุมชนจัดการปัญหาขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด [ 16 มี.ค. 2564 ]86
 
หน้า 1|2|3|4