องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภาพกิจกรรม : ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น บริเวณ วัดส่างนกแก้ว ม.11 บ.ชุมชนพัฒนา


2021-08-30
2021-08-11
2021-08-10
2021-08-09
2021-08-09
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-07
2021-08-06
2021-08-03