องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


อบต.กุดชุมแสง งานการเกษตร ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลง พาหะนำโรคลำปีสกิน


2021-09-28
2021-09-24
2021-09-20
2021-08-30
2021-08-11
2021-08-10
2021-08-09
2021-08-09
2021-08-08
2021-08-08