องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผู้ป่วยติดเชื้อ รักษาตัวที่รพ.หนองบัวแดงหายแล้วกลับบ้านให้ไปกักตัวต่ออีก 14 วันที่ทุ่งนาตัวเอง 2 ราย


2021-09-28
2021-09-24
2021-09-20
2021-08-30
2021-08-11
2021-08-10
2021-08-09
2021-08-09
2021-08-08
2021-08-08