องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก


อบต.กุดชุมแสงเข้าร่วมต้อนรับท่านพลเอกยศนันท์. หร่ายเจริญ ผอ.สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ณ ศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกะมังฯ บ.หนองหอย
2021-08-30
2021-08-11
2021-08-10
2021-08-09
2021-08-09
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-07
2021-08-06
2021-08-03