องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ฝึกอบรมยุวเกษตร ภายใต้การดำเนินงานโครงการ เยาวชนไทย ผนึกใจต้านภัยยาเสพติด


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ร่วมกับโรงเรียนคูเมืองวิทยา โรงเรียนบ้านหนองหอย จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ฝึกอบรมยุวเกษตร ภายใต้การดำเนินงานโครงการ เยาวชนไทย ผนึกใจต้านภัยยาเสพติด 
2021-08-30
2021-08-11
2021-08-10
2021-08-09
2021-08-09
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-07
2021-08-06
2021-08-03