องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จถวัลราชสมบัติครบรอบ 70 ปี


อบต.กุดชุมแสงจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จถวัลราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิ.ย.59 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ 12 สค.59 นำโดยท่านายกฯสามชิกและพนักงานส่วยตำบลกุดชุมแสงคะ
2021-08-30
2021-08-11
2021-08-10
2021-08-09
2021-08-09
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-07
2021-08-06
2021-08-03