องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ฝึกอบรมยุวเกษตร ปี 2559


ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ฝึกอบรมยุวเกษตร ปี 2559
2021-08-30
2021-08-11
2021-08-10
2021-08-09
2021-08-09
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-07
2021-08-06
2021-08-03