องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


โครงการบริการเชิงรุกประเมินความพิการและขึ้นทะเบียนผู้พิการone stop service


อบต.กุดชุมแสงร่วมกับรพ.หนองบัวแดง,รพ.สต.เหมียดแอ,รพ.สต.กุดชุมแสง,อบจ.ชัยภูมิได้ร่วมกันจัดโครงการบริการเชิงรุกประเมินความพิการและขึ้นทะเบียนผู้พิการone stop service
2021-08-30
2021-08-11
2021-08-10
2021-08-09
2021-08-09
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-07
2021-08-06
2021-08-03