องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


งานพิธีบวงสรวลฯอ่างกักเก็บน้ำวังสะพุง


ภาพบรรยากาศงานพิธีบวงสรวลฯอ่างกักเก็บน้ำวังสะพุง. โดยท่านเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิฯหรือท่านหลวงพ่อบุญมา วัดปราสาทดินได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกรียติจากอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท่านพรศักดิ์ เจียระไน เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ และพวกเราชาวหนองบัวแดงมาร่วมแรงร่วมจัยกันเป็นจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังสะพุงเพื่อพวกเราจะได้มีน้ำอุปโภคบริโภคในยามหน้าแล้ง

2021-08-30
2021-08-11
2021-08-10
2021-08-09
2021-08-09
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-07
2021-08-06
2021-08-03