องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมสัปดาห์แตงไทยผลไม้หนองบัวแดง ตลาดน้ดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้


ภาพกิจกรรมสัปดาห์แตงไทยผลไม้หนองบัวแดง ตลาดน้ดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ในวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 ณ บริเวณตลาดแตงไทย บ้านนาคานหัก ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

2021-08-30
2021-08-11
2021-08-10
2021-08-09
2021-08-09
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-07
2021-08-06
2021-08-03