องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมสัปดาห์แตงไทยผลไม้หนองบัวแดง ตลาดน้ดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้


ภาพกิจกรรมสัปดาห์แตงไทยผลไม้หนองบัวแดง ตลาดน้ดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ในวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 ณ บริเวณตลาดแตงไทย บ้านนาคานหัก ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
2017-03-31
2017-03-30
2017-03-29
2017-03-29
2017-03-23
2017-02-22
2017-02-22
2017-02-20
2016-12-14
2016-12-09