องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


งานฉลองประกอบพิธีทำบุญปักหมายเขตและผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อคณะสงฆ์ทั้ง 4 ทิศ


ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดงานฉลองประกอบพิธีทำบุญปักหมายเขตและผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อคณะสงฆ์ทั้ง 4 ทิศจะได้ใช้อุโบสถหลังนี้ประกอบพิธีสังฆกรรมตามพระบรมพุธาญาตในวันที่ 9 เม.ย.-18 เม.ย.60 ณ. วัดชัยภูมิพิทักษ์ผาเกิ้งตำบลกุดชุมแสง. อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
2017-03-31
2017-03-30
2017-03-29
2017-03-29
2017-03-23
2017-02-22
2017-02-22
2017-02-20
2016-12-14
2016-12-09