องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


งานฉลองประกอบพิธีทำบุญปักหมายเขตและผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อคณะสงฆ์ทั้ง 4 ทิศ


ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดงานฉลองประกอบพิธีทำบุญปักหมายเขตและผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อคณะสงฆ์ทั้ง 4 ทิศจะได้ใช้อุโบสถหลังนี้ประกอบพิธีสังฆกรรมตามพระบรมพุธาญาตในวันที่ 9 เม.ย.-18 เม.ย.60 ณ. วัดชัยภูมิพิทักษ์ผาเกิ้งตำบลกุดชุมแสง. อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ

2021-08-30
2021-08-11
2021-08-10
2021-08-09
2021-08-09
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-07
2021-08-06
2021-08-03