องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายกอบชัย บุญอรณะ เดินทางมาเยี่ยมชมจุดนิทรรศการผ้าไหมพื้นบ้าน ที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง บ.หนองหอย ต.กุดชุมแสง จ.ชัยภูมิ


2020-11-24
2020-11-02
2020-10-13
2020-10-01
2020-09-24
2020-09-11
2020-09-09
2020-08-19
2020-08-17
2020-08-14