องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมัง บ้านหนองหอย
ศูนย์รวมผ้าไหมพื้นบ้านและสินค้าหัตถกรรมของตำบลกุดชุมแสง

 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : 

ศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกะมัง บ.หนองหอย

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 

โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง : 

บ.หนองหอย อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

หมายเลขติดต่อสอบถาม : 

044810486

latitude : 

 

longitude : 

 

รายละเอียด : 

เป็นแหล่งทอผ้าไหมบ้านที่มีชื่อเสียงในต.กุดชุมแสง เป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ

การเดินทาง : 

สามารถเดินทางโดยรถโดยสาร รถยนต์ส่วนตัว


 

สินค้าโอท๊อปของตำบลกุดชุมแสง ลานตลาดแตงไทย บ้านนาคานหัก