องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ

นางสุภัทร ประมูล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
สิบโท ธนาวุฒิ ขวัญมา
นักพัฒนาชุมชน


น.ส.นิตยา ฤาชา
นายพุฒิพงษ์  ด้นประดิษฐ์
ผู้ช่วยธุรการ
จ้างเหมาธุรการ