องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]30
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]32
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ปี 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]29
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]30
5 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]30
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]29
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]32
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]30
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]28
10 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]117
11 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 4 ปี 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]111
12 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]117
13 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]109
14 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]108
15 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 3 ปี 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]117
16 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2 ปี 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]119
17 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]121
18 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]110
19 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1 ปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]114
20 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]110
 
หน้า 1|2