องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]71
2 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 4 ปี 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]69
3 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]72
4 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]67
5 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]68
6 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 3 ปี 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]69
7 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2 ปี 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]71
8 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]76
9 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]69
10 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1 ปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]69
11 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]71
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]70
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]75
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ปีพ.ศ. 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]72
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ปีพ.ศ. 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]72
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]69
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]71
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]70
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]69
20 ประกาศรายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]69
 
หน้า 1|2