องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงินปี งบประมาณ 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]40
2 งบแสดงฐานทางการเงินปี งบประมาณ 2559 [ 10 ต.ค. 2558 ]90
3 รายรับ ปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]84
4 งบทดลองประจำเดือน อบต.กุดชุมแสงปี 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]93
5 งบการเงินปี 2556 [ 1 ส.ค. 2556 ]90
6 งบทดลองประจำเดือน ปี2556 [ 1 มี.ค. 2556 ]85
7 งบการเงิน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]83
8 งบทดรองประจำเดือนปี 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]85
9 รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนปัจจุบัน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]84
10 งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2555 [ 20 ม.ค. 2555 ]87