องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกส์ ม.4 [ 8 ต.ค. 2561 ]93
2 ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]25
3 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]25
4 งบแสดงฐานะการเงินปี งบประมาณ 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]115
5 งบแสดงฐานทางการเงินปี งบประมาณ 2559 [ 10 ต.ค. 2558 ]170
6 รายรับ ปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]164
7 งบทดลองประจำเดือน อบต.กุดชุมแสงปี 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]168
8 งบการเงินปี 2556 [ 1 ส.ค. 2556 ]167
9 งบทดลองประจำเดือน ปี2556 [ 1 มี.ค. 2556 ]160
10 งบการเงิน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]160
11 งบทดรองประจำเดือนปี 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]165
12 รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนปัจจุบัน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]155
13 งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2555 [ 20 ม.ค. 2555 ]161