องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]3
2 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกส์ ม.4 [ 8 ต.ค. 2561 ]104
3 ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]38
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]40
5 งบแสดงฐานะการเงินปี งบประมาณ 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]130
6 งบแสดงฐานทางการเงินปี งบประมาณ 2559 [ 10 ต.ค. 2558 ]186
7 รายรับ ปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]179
8 งบทดลองประจำเดือน อบต.กุดชุมแสงปี 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]185
9 งบการเงินปี 2556 [ 1 ส.ค. 2556 ]181
10 งบทดลองประจำเดือน ปี2556 [ 1 มี.ค. 2556 ]174
11 งบการเงิน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]176
12 งบทดรองประจำเดือนปี 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]182
13 รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนปัจจุบัน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]173
14 งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2555 [ 20 ม.ค. 2555 ]177