องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบการเงินอื่นๆ(งบแก้ไข) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]15
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 อบต.กุดชุมแสง [ 24 มี.ค. 2565 ]14
3 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ของอบต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 22 มี.ค. 2564 ]105
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เป็นรายงานผลของปี 2564) [ 18 มี.ค. 2564 ]41
5 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]103
6 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]100
7 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกส์ ม.4 [ 8 ต.ค. 2561 ]101
8 ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]104
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]101
10 งบแสดงฐานะการเงินปี งบประมาณ 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]99
11 งบแสดงฐานทางการเงินปี งบประมาณ 2559 [ 10 ต.ค. 2558 ]97
12 รายรับ ปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]100
13 งบทดลองประจำเดือน อบต.กุดชุมแสงปี 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]106
14 งบการเงินปี 2556 [ 1 ส.ค. 2556 ]106
15 งบทดลองประจำเดือน ปี2556 [ 1 มี.ค. 2556 ]100
16 งบการเงิน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]103
17 งบทดรองประจำเดือนปี 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]100
18 รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนปัจจุบัน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]100
19 งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2555 [ 20 ม.ค. 2555 ]102