องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกส์ ม.4 [ 8 ต.ค. 2561 ]59
2 งบแสดงฐานะการเงินปี งบประมาณ 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]70
3 งบแสดงฐานทางการเงินปี งบประมาณ 2559 [ 10 ต.ค. 2558 ]124
4 รายรับ ปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]116
5 งบทดลองประจำเดือน อบต.กุดชุมแสงปี 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]125
6 งบการเงินปี 2556 [ 1 ส.ค. 2556 ]122
7 งบทดลองประจำเดือน ปี2556 [ 1 มี.ค. 2556 ]115
8 งบการเงิน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]113
9 งบทดรองประจำเดือนปี 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]118
10 รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนปัจจุบัน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]116
11 งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2555 [ 20 ม.ค. 2555 ]117