องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]34
2 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกส์ ม.4 [ 8 ต.ค. 2561 ]136
3 ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]73
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]75
5 งบแสดงฐานะการเงินปี งบประมาณ 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]164
6 งบแสดงฐานทางการเงินปี งบประมาณ 2559 [ 10 ต.ค. 2558 ]221
7 รายรับ ปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]215
8 งบทดลองประจำเดือน อบต.กุดชุมแสงปี 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]218
9 งบการเงินปี 2556 [ 1 ส.ค. 2556 ]216
10 งบทดลองประจำเดือน ปี2556 [ 1 มี.ค. 2556 ]208
11 งบการเงิน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]210
12 งบทดรองประจำเดือนปี 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]216
13 รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนปัจจุบัน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]208
14 งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2555 [ 20 ม.ค. 2555 ]210