องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ของอบต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 22 มี.ค. 2564 ]16
2 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]15
3 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]15
4 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกส์ ม.4 [ 8 ต.ค. 2561 ]15
5 ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]16
6 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]15
7 งบแสดงฐานะการเงินปี งบประมาณ 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]14
8 งบแสดงฐานทางการเงินปี งบประมาณ 2559 [ 10 ต.ค. 2558 ]14
9 รายรับ ปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]16
10 งบทดลองประจำเดือน อบต.กุดชุมแสงปี 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]16
11 งบการเงินปี 2556 [ 1 ส.ค. 2556 ]16
12 งบทดลองประจำเดือน ปี2556 [ 1 มี.ค. 2556 ]15
13 งบการเงิน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]15
14 งบทดรองประจำเดือนปี 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]15
15 รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนปัจจุบัน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]16
16 งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2555 [ 20 ม.ค. 2555 ]15