องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ [ 1 ต.ค. 2562 ]8
2 แผงผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ อบต.กุดชุมแสง (การรับแจ้งเรื่องราว/ร้องทุกข์) [ 1 ต.ค. 2562 ]6
3 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ อบต.กุดชุมแสง [ 1 ต.ค. 2561 ]7
4 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมฝายดินทดน้ำลำห้วยทราย ม.12 บ้านนาอุดม [ 21 ธ.ค. 2560 ]199
5 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2 ต.ค. 2560 ]7
6 ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารและปลัดอบต. หัวหน้าส่วนทุกส่วนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 2 ต.ค. 2559 ]200
7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบถามหรือตอบข้อร้องเรียน [ 1 ต.ค. 2559 ]192
8 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางการ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 1 ต.ค. 2559 ]187