องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2565 ]31
2 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 มี.ค. 2565 ]37
3 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 มี.ค. 2565 ]38
4 แผงผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ อบต.กุดชุมแสง (การรับแจ้งเรื่องราว/ร้องทุกข์) [ 1 ต.ค. 2562 ]85
5 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]89