องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]50
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]40
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 1 ก.ค. 2562 ]55