องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2564 ]29
2 การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.กุดชุมแสง [ 12 ก.พ. 2564 ]72
3 ผู้บริหาร,สมาชิกอบต.,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างอบต.กุดชุมแสงร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 5 ม.ค. 2564 ]73
4 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของอบต.กุดชุมแสง [ 4 ม.ค. 2564 ]74
5 พิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อต้านการทุจริต [ 1 ต.ค. 2562 ]72