องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
การพิจารณาทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]79
2 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]77
3 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]76
4 การทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององคืการบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 21 มี.ค. 2560 ]74