องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
งานทะเบียนพาณิชย์
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) [ 1 ต.ค. 2563 ]108
2 คำร้อง (งานทะเบียนพาณิชย์ ) [ 1 ต.ค. 2563 ]109
3 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 1 ต.ค. 2563 ]110
4 แบบคำขอตรวจค้นเอกสาร / รับรองสำเนาเอกสาร / ใบแทน [ 1 ต.ค. 2563 ]109
5 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ [ 1 ต.ค. 2563 ]106