องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561