องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2562