องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ตรวจสอบภายใน


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ