องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนยุทธศาสตร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนยุทธศาสตร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ