องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปี พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2562