องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ