องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ข้อ 18.2 กิจกรรมสนับสนุน หรือ ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม "โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อ 18.2 กิจกรรมสนับสนุน หรือ ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม "โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2562