องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ข้อ 181.4 มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อ 181.4 มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2562