องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)


รายงานการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ