องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2556

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2556

    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ