องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2556