องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2557

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2557