องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ