องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


กิจกรรมบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ กิจกรรมบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ค. 2564