องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ค. 2563