องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.กุดชุมแสง


ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กม.เกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.กุดชุมแสง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กม.เกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.กุดชุมแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ