องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ภาพกิจกรรม ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน โดยมีหัวข้อแจ้งในที่ประชุมให้ทราบ กำหนดแนวทาง มาตรการ No Gift Policy เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ภาพกิจกรรม ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน โดยมีหัวข้อแจ้งในที่ประชุมให้ทราบ กำหนดแนวทาง มาตรการ No Gift Policy เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ