องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ